cenník
KONTAKT:
tvorba web stranok
tvorba web stránok
Copyright © EkoPark, s.r.o.
0910 964 307

bakontajner@gmail.com
ODVOZ   ODPADÚ   NÁS   BAVÍ
EKOPARK, s.r.o
rýchlosť,
spoľahlivosť
serióznosť,
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
Cenník za prenájom kontajnera + odvoz a likvidácia odpadu, platné od 01.02.2021
4m3
max 6t
Čistý STAVEBNÝ OPAD = zemina, štrky, betón, tehla, sanita, obklad, dlažba, sadrokartón... 220 Eur
4m3
max 1t*
OBJEMOVÝ ODPAD = drevo, plasty, papier, železo, odpad z  vypratávania bytov, domov, pivníc, povál, kancelárii....
(nesmie obsahovať stavebný odpad.!)
220 Eur
4m3
max 1t*
MIX STAVEBNÝ ODPAD + OBJEMOVÝ ODPAD
mix položiek vyššie spomenutých
Dohodou
od 270Eur*
4m3
max 1t*
ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ = sadrokartón, nobasil,  polystyrén, sklená vata, PVC, papier, železo, stavebné materiály..... Dohodou
od 270Eur*
4m3
max 6t
BITUMENOVÉ ZMESI = (len asfalt z chodníkov a ciest) momentálne nerobíme ! 60 Eur/t + doprava
4m3
max 6t
SKLO 60 Eur/t + doprava
     
6m3
max 6t
Čistý STAVEBNÝ ODPAD = tehla, škridla, sanita, obklad, dlažba, sadrokarton... 250 Eur
6m3
max 1t*
OBJEMOVÝ ODPAD = drevo, plasty, papier, železo, odpad z  vypratávania bytov, domov, pivníc, kancelárii....
(nesmie obsahovať stavebný odpad.!)
Dohodou od 250Eur*
6m3
max 1t*
MIX STAVEBNÝ ODPAD + OBJEMOVÝ ODPAD
mix položiek vyššie spomenutých
Dohodou
od 270Eur*
6m3
max 1t*
ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ = sadrokartón, nobasil,  polystyrén, sklená vata, PVC, papier, železo, stavebné materiály..... Dohodou
od 270Eur*
     
12m3
max 1t*
OBJEMOVÝ ODPAD = drevo, plasty, papier, železo, odpad z  vypratávania bytov, domov, pivníc, povál, kancelárii....       (nesmie obsahovať stavebný odpad.!) Dohodou
od 270Eur*
12m3
max 1t*
ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ  = sadrokartón, nobasil,  polystyrén, sklená vata, PVC, papier, železo, stavebné materiály.....  Dohodou
od 270Eur*
12m3
Čistý BIO ODPAD = tráva, lístie, seno...
Čistý BIO ODPAD = konáre
Čistý BIO ODPAD = nadrozmer konáre + pne
Čisté DREVO = nábytok alebo stavebné drevo...
160 Eur
180 Eur
280 Eur
180 Eur
V cene je zahrnuté: pristavenie vozidla na vami určenú adresu v rámci BA
+ prenájom kontajnera na 3 dni (potom účtujeme 5 Eur za každý ďalší deň)
+ odvoz odpadu na skládku odpadov a platba za uloženie odpadu na skládke odpadu.


* Znamená, cena je postavená na váhe odpadu max do 1t.
Za každú ďalšiu tonu odpadu sa pripláca k uvedenej cene 15 Eur/100kg.


Viac info na: 0910 964 307
www.kontajnery-odpad.sk