cenník
KONTAKT:
tvorba web stranok
tvorba web stránok
Copyright © EkoPark, s.r.o.
0910 964 307

bakontajner@gmail.com
ODVOZ   ODPADÚ   NÁS   BAVÍ
EKOPARK, s.r.o
rýchlosť,
spoľahlivosť
serióznosť,
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
Cenník za uloženie odpadu na skládke odpadu (bez dopravy) platný od 1.1.2019
ČÍSLO NÁZOV ODPADU Cena
bez DPH/t
Spolu
s DPH/t
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 99 € 118,80 €
15 01 02  Obaly z plastov  99 € 118,80 €
15 01 06 Zmiešané obaly 99 € 118,80 €
17 01 01 Betón 5,31 € 6,37 €
17 01 02 Tehly 39 € 46,80 € 
17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika  39 € 46,80 €
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky 39 € 46,80 €
17 02 01 Drevo 10 € 12 €
17 02 02 Sklo 40 € 48 €
17 03 02 Bitúmenové zmesi (asfalt a  asfaltové materiály) 39 € 46,80 €
17 05 04 Zemina a kamenivo 10 € 12 €
17 05 06 Výkopová zemina 10 € 12 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a  demolácií a rekonštrukcií
-
nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály (polystyrén, nobasil, sklená vata)
99 € 118,80 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a  demolácií a rekonštrukcií
-
môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály (polystyrén, nobasil, sklená vata) 
129 € 154,80 € 
20 03 07  Objemný odpad  (napr. odpad z  vypratávania domov, bytov, kancelárii a  pivníc) 99 € 118,80 €
K cene je potrebné prirátať cenu za dopravu (pristavenie kontajnera, pristavenie vozidla pre odvoz kontajnera na skládku, odvoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadu, manipulácia s kontajnerom) nasledovne – viď nižšie uvedené.

V rámci BA účtujeme jednotnú cenu za dopravu 100,00 €
Mimo BA účtujeme 1,20 € /km jazdy + stojné
Vprípade potreby státia automobilu (naloženie alebo zloženie odpadu resp. iného tovaru) účtujeme stojné 10,00 € za každých 15 min. státia automobilu.

Prenájom kontajnera : 1-2 deň zadarmo. Potom účtujme 5,00 € za každý ďalší deň prenájmu.


Na základe cenníka za uloženie odpadu na skládke odpadu (viď vyššie) a dopravu s prenájmom kontajnera je možné dohodnúť aj individuálne dohodou s pevnou cenou. Podľa druhu odpadu a  množstva odpadu a predpokladanej váhy je pevná cena za odvoz a uloženie odpadu na skládke odpadu nasledovná (tabuľka nižšie)
Cenník odpadov platný od 01.01.2019
4m3
max 6t
Čistý STAVEBNÝ ODPAD = zemina, štrky, betón, tehla, sanita, obklad, dlažba, ... od 150 Eur
4m3
max 6t
OBJEMOVÝ ODPAD = drevo, plasty, papier, železo, odpad z  vypratávania bytov, domov, pivníc, povál, kancelárii.... od 150 Eur
4m3
max 6t
MIX STAVEBNÝ ODPAD + OBJEMOVÝ ODPAD
mix položiek vyššie spomenutých
Dohodou
od 200 +
     
6m3
max 6t
Čistý STAVEBNÝ ODPAD = tehla, škridla, sanita, obklad, dlažba, sklo, sadrokárton... od 200 Eur
6m3
max 6t
OBJEMOVÝ ODPAD = zatepľovacie materiály, drevo, plasty, papier, železo, odpad z  vypratávania bytov, domov, pivníc, kancelárii.... od 200 Eur
6m3
max 6t
MIX STAVEBNÝ ODPAD + OBJEMOVÝ ODPAD
mix položiek vyššie spomenutých
Dohodou
od 300 +
     
9m3
max 6t
Objemový odpad MIX (nesmie obsahovať stavebný odpad.!!)
Ľahký objemový odpad : papier, plasty, polystyrén....
Čistý BIO odpad (tráva, lístie)
Čistý BIO odpad (konáre)
Čisté drevo (nábytok alebo stavebné drevo...)
Dohodou
od 140 Eur
od 140 Eur
od 140 Eur
od 140 Eur
     
12m3
max 6t
Objemový odpad  MIX (nesmie obsahovať stavebný odpad.!!)
Ľahký objemový odpad : papier, plasty, polystyrén....
Čistý BIO odpad (tráva, lístie)
Čistý BIO odpad (konáre)
Čisté drevo (nábytok alebo stavebné drevo...)
Dohodou
od 170 Eur
od 150 Eur
od 150 Eur
od 150 Eur
                                            !!!Všetky ceny sú bez DPH!!!


V  cene je zahrnuté:

pristavenie vozidla na vami určenú adresu
+
prenájom kontajnera na 48 hod.  (potom účtujeme 5 Eur za každý  ďalší deň)
+
odvoz odpadu na skládku odpadov a platba za uloženie odpadu na skládke odpadu.

prenájom nákladného vozidla MAN na prepravu materiálov do 6t:
preprava do 100 km /v rámci BA/..................................................................40,00 EUR/hod.
preprava nad 100 km / mimo BA/..................................................................1,20 EUR/km
stojné 15 min................................................................................................10,00 EUR

prenájom malého nakladača UNC
na terénne úpravy a  zemné práce resp. pre nakladanie stavebného odpadu do kontajnerov
dovoz a  odvoz stroja / v  rámci BA/................................................................80,00 EUR 
práca stroja do 2 hod.....................................................................................40,00 EUR/hod.  
práca stroja nad 2 hod...................................................................................30,00 EUR/hod.

                                                                Všetky ceny sú bez DPH