cenník
KONTAKT:
tvorba web stranok
tvorba web stránok
Copyright © EkoPark, s.r.o.
0910 964 307

bakontajner@gmail.com
ODVOZ   ODPADÚ   NÁS   BAVÍ
EKOPARK, s.r.o
rýchlosť,
spoľahlivosť
serióznosť,
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
VARIANTA B: Cenník za uloženie odpadu na skládke odpadu (bez dopravy)
ČÍSLO NÁZOV ODPADU Cena
bez DPH/t
Spolu
s DPH/t
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 99 € 118,80 €
15 01 02  Obaly z plastov  99 € 118,80 €
15 01 06 Zmiešané obaly 99 € 118,80 €
17 01 01 Betón 5,31 € 6,37 €
17 01 02 Tehly 39 € 46,80 € 
17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika  39 € 46,80 €
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky 39 € 46,80 €
17 02 01 Drevo 10 € 12 €
17 02 02 Sklo 40 € 48 €
17 03 02 Bitúmenové zmesi (asfalt a  asfaltové materiály) 39 € 46,80 €
17 05 04 Zemina a kamenivo 10 € 12 €
17 05 06 Výkopová zemina 10 € 12 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a  demolácií a rekonštrukcií
-
nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály (polystyrén, nobasil, sklená vata)
99 € 118,80 €
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a  demolácií a rekonštrukcií
-
môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály (polystyrén, nobasil, sklená vata) 
129 € 154,80 € 
20 03 07  Objemný odpad  (napr. odpad z  vypratávania domov, bytov, kancelárii a  pivníc) 99 € 118,80 €
                                            !!!Všetky ceny sú bez DPH!!!

K cene je potrebné prirátať cenu za dopravu (pristavenie kontajnera, pristavenie vozidla pre odvoz kontajnera na skládku, odvoz odpadu a uloženie odpadu na skládke odpadu, manipulácia s kontajnerom) nasledovne – viď nižšie uvedené.

V rámci BA účtujeme jednotnú cenu za dopravu 100,00 €
Mimo BA účtujeme 1,20 € /km jazdy + stojné
Vprípade potreby státia automobilu (naloženie alebo zloženie odpadu resp. iného tovaru) účtujeme stojné 10,00 € za každých 15 min. státia automobilu.

Prenájom kontajnera : 48h zadarmo. Potom účtujme 5,00 € za každý ďalší deň prenájmu.


Na základe cenníka za uloženie odpadu na skládke odpadu (viď vyššie) a dopravu s prenájmom kontajnera je možné dohodnúť aj individuálne dohodou s pevnou cenou (viď možnosť A)
VARIANTA A: Cenník odpadov (dohodou)
4m3
max 6t
Čistý STAVEBNÝ OPAD = zemina, štrky, betón, tehla, sanita, obklad, dlažba, sadrokartón... 150 Eur
4m3
max 6t
OBJEMOVÝ ODPAD = drevo, plasty, papier, železo, odpad z  vypratávania bytov, domov, pivníc, povál, kancelárii....
(nesmie obsahovať stavebný odpad.!)
150 Eur
4m3
max 6t
MIX STAVEBNÝ ODPAD + OBJEMOVÝ ODPAD
mix položiek vyššie spomenutých
Dohodou
od 250 +
4m3
max 6t
ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ = sadrokartón, nobasil,  polystyrén, sklená vata, PVC, papier, železo, stavebné materiály..... Dohodou
od 250 +
4m3
max 6t
BITUMENOVÉ ZMESI = asfalt, asfaltové lepenky, IPA ... 350 Eur
4m3
max 6t
SKLO 350 Eur
     
6m3
max 6t
Čistý STAVEBNÝ ODPAD = tehla, škridla, sanita, obklad, dlažba, sadrokarton... 180 Eur
6m3
max 6t
OBJEMOVÝ ODPAD = drevo, plasty, papier, železo, odpad z  vypratávania bytov, domov, pivníc, kancelárii....
(nesmie obsahovať stavebný odpad.!)
180 Eur
6m3
max 6t
MIX STAVEBNÝ ODPAD + OBJEMOVÝ ODPAD
mix položiek vyššie spomenutých
Dohodou
od 300 +
6m3
max 6t
ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ = sadrokartón, nobasil,  polystyrén, sklená vata, PVC, papier, železo, stavebné materiály..... Dohodou
od 300 +
     
12m3
max 6t
OBJEMOVÝ ODPAD = drevo, plasty, papier, železo, odpad z  vypratávania bytov, domov, pivníc, povál, kancelárii....       (nesmie obsahovať stavebný odpad.!) Dohodou
od 350 +
12m3
max 6t
ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ  = sadrokartón, nobasil,  polystyrén, sklená vata, PVC, papier, železo, stavebné materiály.....  Dohodou
od 350 +
12m3
max 6t
Čistý BIO ODPAD = tráva, lístie, seno...
Čistý BIO ODPAD = konáre
Čistý BIO ODPAD = nadrozmer konáre + pne
Čisté DREVO = nábytok alebo stavebné drevo...
od 160 +
od 160 +
od 250 +
150 Eur
                                            !!!Všetky ceny sú bez DPH!!!

V  cene je zahrnuté:

pristavenie vozidla na vami určenú adresu
+
prenájom kontajnera na 48 hod.  (potom účtujeme 5 Eur za každý  ďalší deň)
+
odvoz odpadu na skládku odpadov a platba za uloženie odpadu na skládke odpadu.

prenájom nákladného vozidla MAN na prepravu materiálov do 6t:
preprava do 100 km /v rámci BA/..................................................................40,00 EUR/hod.
preprava nad 100 km / mimo BA/..................................................................1,20 EUR/km
stojné 15 min................................................................................................10,00 EUR

prenájom malého nakladača UNC
na terénne úpravy a  zemné práce resp. pre nakladanie stavebného odpadu do kontajnerov
dovoz a  odvoz stroja / v  rámci BA/................................................................80,00 EUR 
práca stroja do 2 hod.....................................................................................40,00 EUR/hod.  
práca stroja nad 2 hod...................................................................................30,00 EUR/hod.


                                        - alebo -