Spoločnosť Ekopark, s.r.o. zameriava svoju činnosť na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona č. 223/2001z.z. o odpadoch (okrem kategórie nebezpečné).

Zabezpečujeme odvoz odpadu a prenájom kontajnerov v Bratislave a okolí.
Nakladanie s odpadmi zahrňuje odvoz odpadov: stavebný, záhradný, komunálny, objemový v pristavených veľkoobjemových kontajneroch v objeme 4, 6, 9 a 12 m3.
Všetky kontajnery sú otváracie zo zadu, pri väčších kontajneroch aj z boku čo veľmi uľahčuje nakladanie odpadu do kontajnerov.
Firma disponuje väčším počtom kontajnerov pričom počet kontajnerov sa neustále dopĺňa.

Ďalšou činnosťou firmy sú doplnkové služby:
- nákladná autodoprava vnútroštátna
- dovoz štrkopieskov a kameňa
- zimná a letná údržba parkovísk a komunikácii
- zemné práce a terénne úpravy so strojom UNC
- likvidácia čiernych skládok
- vypratávanie priestorov (bytov, domov a kancelárii)Naša firma ma sídlo v Bratislave a svojimi aktivitami pokrýva územie Bratislavy a blízkeho okolia.

Doklady spoločnosti:


- výpis z OR
- koncesná listina
- životné prostredie
- povolenie na prevoz odpadov
- zahraničné certifikáty - Canada Safety Council
                                    Greater Ottawa Truck Training
                                    Air Brake Course
                                    Backhoe
                                    


Radi by sme Vás našimi službami ako aj cenami presvedčili o správnosti Vášho rozhodnutia spolupracovať práve s našou spoločnosťou.

ZAVOLAJTE O CENOVU PONUKU.
Prípadná obhliadka samozrejme zadarmo.


0910 964 307

bakontajner@gmail.com

profil spoločnosti
KONTAKT:
tvorba web stranok
tvorba web stránok
Copyright ©  EkoPark, s.r.o.
prenájom kontajnerov
likvidácia odpadov
počítadlo.abz.cz
NEPLATIČI
www.likvidaciaodpadu.com | www.odpad.info | www.odvoz-odpadov.sk | www.vypratavanie.info

prenájom kontajnerov
odvoz odpadu

ODVOZ   ODPADÚ   NÁS   BAVÍ
EKOPARK, s.r.o
rýchlosť,
spoľahlivosť
serióznosť,
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU